Kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme
Kişisel verilerin korunması hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın.
‟Yapı sektörünün buluşma noktası„
Altın Çekül "Yapı Ürün Ödülü" ve "Fikir Ödülü" 2017

Altın Çekül "Yapı Ürün Ödülü" ve "Fikir Ödülü" 2017

Yapı-Endüstri Merkezi’nin düzenlediği, yapı malzemesi alanında yeni ürün, teknoloji ve fikirleri desteklemek amacıyla verilen 25. Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü” ve Altın Çekül “Fikir Ödülü”ne başvurular başladı.
Etkinlik Bilgileri
Türü:

Yarışmalar

Tarih: 18.10.2017
Saat: 17:00 - 17:00
Yer:

YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ

Ücret:

Ücretsiz

Bilgilendirme

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için:
www.yem.net/altincekul
altincekul@yem.net

49 yıldır “Yapı Dünyasının Bilgi Merkezi” olma işlevini sürdüren Yapı-Endüstri Merkezi tarafından 1991 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 25. kez verilecek olan Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü ve Fikir Ödülü” ile Türk yapı sektöründe yılın en iyi ürünü ve fikri belirlenecek. Ödül programı, yapı malzemesi alanında yeni teknolojileri, ürünleri ve fikirleri destekleyerek sektörün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıl ödül programına dâhil ettiği “Altın Çekül Fikir Ödülü” ile sektörde proje ve fikirleri teşvik etmenin öneminin altını çizmeyi amaçlayan Altın Çekül’ün katılım şartlarında bu yıl da ‘yapıda kullanım şartı’ aranmayarak bu alanda proje üreten, yapı sektörüne katkı sağlayan, geliştirilmeye açık, yenilikçi ve sürdürülebilir nitelikler taşıyan özgün fikir ve ürünlerin de değerlendirilmesi ve sektöre kazandırmak adına teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Altın Çekül Yapı Ürün Ödülü’nde ise Türk yapı sektöründe faaliyet gösteren tüm yapı malzeme üreticisi firmalarının başvurabileceği ödüle aday olacak ürünlerde, öncelikle yapı bünyesinde yer alması ve uygulanarak yapıya katkı sağlaması aranıyor. Ardından ürünler, üretim, uygulama ve kullanım süreçlerinde akılcılık ve enerji tasarrufu sağlamaları, çevreye ve sağlığa zararlı bir yönlerinin olmaması ve üretimde yerli kaynakların da kullanılması kriterlerine göre değerlendiriliyor.

Ödüle ürünlerini aday gösterecek firmaların, ürünlerin teknik niteliklerini belirleyen belgeleri, ürünü tanıtan açıklamaları içeren dosyayı ve ürünün örneğini, Altın Çekül başvuru formu ile birlikte en geç 18 Ekim 2017 Çarşamba günü, saat 17.00’a kadar Yapı-Endüstri Merkezi’ne teslim etmeleri gerekiyor.

Detaylı bilgi için: www.yem.net/altincekul


YEM ÖDÜL PROGRAMI
Altın Çekül 2017’ye Katılım:

Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü” ve “Fikir Ödülü”, yapı malzemesi alanında yeni teknoloji ve ürünleri destekleyerek sektörün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Türk yapı sektöründe faaliyet gösteren yapı malzemesi üreticisi firmaların, kuruluşların, akademik grupların, araştırma laboratuvarlarının, girişimcilerin başvurabileceği, yapı malzemesi alanında yeni teknoloji ve ürünleri destekleyerek sektörün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan “Altın Çekül”, YEM tarafından 1991 yılından bu yana düzenlenmektedir. Başvurular, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilmektedir.

Ödül Kategorileri:

·    Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü”
Ödül şartnamesinde belirlenen ölçütlere en uygun olan ve istenen nitelikleri en üst düzeyde taşıyan, yenilikçi, kullanışlı, yapıda bünyesinde yer alan ve uygulanan, yapıya fiziki katkı sağlayan iyi yapı malzemesine veya ürüne verilir.

·    Altın Çekül “Fikir Ödülü”
Ödül şartnamesinde belirlenen ölçütlere en uygun olan ve istenen nitelikleri en üst düzeyde taşıyan ancak bir yapıda kullanım şartı aranmayan, yapı sektörüne katkı sağlayan, geliştirilmeye açık, yenilikçi ve sürdürülebilir nitelikler taşıyan özgün fikir ve ürünlere verilir.

Jüri Üyeleri:

Yrd. Doç. Dr. Cem ALTUN
Y. Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ali BAKOVA
Endüstri Ürünleri Tasarımcısı, Ali Bakova Design

Prof. Dr. Hasan ŞENER
Y. Mimar, İstanbul Medipol Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Leyla TANAÇAN
Y. Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Onuralp YÜCEL
İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Raportör:
Mine KOYAZ
Araştırma Görevlisi, Y. Mimar İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü

*YEM fikir ödülleri kapsamında başvuru yapılabilecek ürün kategorilerine göre,  alanlarında uzmanlaşmış isimleri jüriye ekleyebilir.

Değerlendirme Ölçütleri:

·    “Altın Çekül”e başvuru ücretsizdir.
·    Türkiye’de yapı malzemesi üreten üreticiler ve ticari ürüne henüz dönüşmemiş safhada olan ürünler “Altın Çekül”e başvurabilir.
·    Bir firma birden çok ürünle başvurabilir.
·    Yurtdışında geliştirilen ürün ve hizmetlerden, yerel kaynaklar kullanılarak Türkiye’de üretilen ve ülke ekonomisine katkı sağlayanlar katılabilir.
·    Teknolojisi ve Ar-Ge faaliyetleri Türkiye’de geliştirilmiş ve bilginin yurtdışına ihraç edilmesi sonucunda yurtdışında üretilmiş ürünler katılabilir.Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü” kategorisinde değerlendirilen ürün ya da hizmetin bir yapım sürecinde yer alması gerekmektedir. Ürün kullanılıyor olmalı ve uygulanarak yapı bünyesinde fiziken yer almalıdır.
·    Altın Çekül “Fikir Ödülü” kategorisinde değerlendirilen ürün ya da fikirlerin ticari bir ürüne dönüşerek yapıda uygulanıyor olması zorunlu değildir.
·    Üretimde yerli kaynakların ağırlıklı olarak kullanılması gerekmektedir.
·    Üretim, kullanım ve yıkım süresince çevreye ve sağlığa zararlı yönünün olmaması beklenmekte ve bunun belgelenmesi gerekmektedir.
·    Malzemenin, üretimi sırasında, yapılarda uygulanmasında ve yapının kullanım sürecinde enerji tasarrufu sağlaması istenmektedir.
·    Şartnamede belirtilen “Katılımcılardan İstenen Bilgi ve Belgeler”, Seçici Kurulun değerlendirmesinde katılım şartlarına uygunluklarıyla birlikte birer kriter olacaktır.

Değerlendirme Süreci:

Değerlendirme süreci iki aşamadan oluşmaktadır. Katılımcıların tüm dokümanlarını teslim etmesinin ardından raportörlük, başvuru formunu, belgeleri ve ürünü, değerlendirme ölçütlerine göre inceler. Başvuru koşullarına uygunluklarının kontrolü sonrası jüri üyeleri, tüm ürünleri ve teslim edilen belgeleri inceler. Ön değerlendirmenin ardından belirlenecek ürünler için, başvuru formunda belirtilen firma yetkilileri bilgilendirilir ve ikinci değerlendirme toplantısı için YEM’e davet edilir. Takvimi belirlenerek verilecek olan jüri sunum toplantısında, firmalar yetkilileri ile birlikte YEM’de hazır olurlar. Firma yetkililerinin, kendilerine verilecek süre zarfında aday gösterdikleri ürünler veya fikirler ile ilgili 10 dakikayı geçmeyen kısa bir sunum yapmaları ve jüri üyelerinin sorularını yanıtlamaları gerekmektedir.

Teslim Şekli:

“Altın Çekül 2017” kapsamında değerlendirilmek üzere ürün örneği, katılımcılardan istenen tüm bilgi ve belgeler ile eksiksiz doldurulmuş başvuru formu (Word formatındaki doküman halinde CD/DVD içinde) raportörlük adresine 18 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar teslim edilecektir.
Başvuru formunun ıslak imzalı hali CD/DVD ile birlikte teslim edilmelidir. Başvuru formu olmaksızın ya da imzasız gelen başvuru teslimatları kabul edilmeyecektir. Kargo ile gönderilen teslimatlar için teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verilmesi halinde, kargo fişi raportörlük e-posta adresine gönderilecektir. Teslimatların kargo yoluyla raportörlük adresine ulaşması için son tarih 18 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 17:00’a kadardır.Altın Çekül Yapı Ürün ve Fikir Ödülü Takvimi:

Duyuru: Eylül 2017

Son başvuru ve teslim tarihi: 18 Ekim 2017, saat 17:00

Jüri ön değerlendirme tarihi: 01 Kasım 2017, Çarşamba

Jüri-firma sunumları tarihi: 15 Kasım 2017

Sonuçların açıklanma tarihi: 01 Aralık 2017

Ödül Töreni: Daha sonra duyurulacaktır.