Kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme
Kişisel verilerin korunması hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın.
‟Yapı sektörünün buluşma noktası„
Gayrimenkulde Yoğunluk Arayışı: Büyüyen Şehirler İçin Çözümler

Gayrimenkulde Yoğunluk Arayışı: Büyüyen Şehirler İçin Çözümler

Amacı arazi kullanımı, gayrimenkul, kentleşme ve sürdürülebilirlik alanında sorumlu bir şekilde önderlik yaparak çevreyi bir bütün olarak zenginleştirmek olan ULI, kar amacı gütmeyen bir araştırma ve eğitim kuruluşu olarak Türkiye’de eğitim ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. 2016’nın ilk etkinliği “Gayrimenkulde Yoğunluk Arayışı: Büyüyen Şehirler için Çözümler” başlığıyla, Ak Portföy sponsorluğunda Sabancı Center’da düzenleniyor.
Etkinlik Bilgileri
Türü:

Konferans

Tarih: 15.04.2016
Saat: 09:30 - 12:00
Yer:

Sabancı Center Konferans Salonu

Süre: 2 saat 30 dakika
Max Katılımcı: 100
Ücret: 150,00 TL
Bilgilendirme

ULI üyelerine katılım ücretsizdir.
ULI üyesi olmayanlar için: 150 TL + KDV

ULI Avrupa, Ekim 2015 ve Şubat 2016’da, “yoğunluk” konusunda 2 ayrı rapor yayınlamıştır. “İyi planlanmış” yoğunluk kapsamında, kent planlarının yeniden ele alınıp yoğunluğun toplu ulaşım noktalarında artırılması; kalan alanlarda bilinçli olarak düşük yoğunluk ve yeşil alan bırakılması ele alınıyor. Böylece hem karbon salımı azaltılıyor hem de yoğunluğun sağladığı kültürel ve bilimsel etkileşimle kentliler arasında yaratıcılık ve yenilikçilik teşvik ediliyor.

İlk rapor “iyi planlanmış” yoğunluğun ne demek olduğu, uzun dönemde insanlara, çevreye ve yatırımlara sağladığı avantajlarının neler olduğu konularını incelemişti. İkinci rapor ise, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 6 Avrupa kentine daha yakından bakarak, yoğunluk ve kentsel dönüşümün sorunlarını araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırma, ULI üyeleri, kent uzmanları ve sektör liderleri ile görüşülerek tamamlanmış bulunmaktadır. Araştırma esas itibariyle, yoğunluğun kentlerin büyüme ve daralma dönemlerine nasıl adapte olabilecekleri, hazırlanabilecekleri ve geleceği inşa etmeyi başarabilecekleri konularına odaklanmaktadır. İkinci raporda incelenen kentler, Londra, İstanbul, Varşova, Stockholm, Birmingham ve Dresden’dir.

Panelde, genel bulguların özetlenmesinden sonra, özellikle İstanbul’la ilgili bulgular tartışılacak, İstanbul’un yoğunlaşma açısından mevcut durumu ve gelecek öngörüleri ele alınacaktır.

 

ULI HAKKINDA

 

Urban Land Institute (ULI) (www.uli.org), kar veya çıkar amacı gütmeyen, bağımsız bir düşünce kuruluşudur. 1936’da Amerika’da kurulmuş, bugün 75 ülkede 30 binin üzerinde üyesi bulunan, dünyanın en saygın düşünce kuruluşlarından biridir. Arazi kullanımı ve gayrimenkul geliştirme disiplinlerinde özel sektör ve kamudan bütün kesimleri temsil eder. ULI, kentsel alanların bilinçli kullanımı için bu konuda çalışan bütün paydaşları bir araya getirerek, sürdürülebilir, yaşanabilir yerleşimler yaratmak amacıyla etkinlikler düzenler.

ULI’nin hedefleri:

• Gayrimenkul ve arazi kullanımı politikalarında karar vericileri bir araya getirmek en iyi uygulamaları paylaşmak ve toplum ihtiyaçlarına hizmet etmek.

• ULI içinde ve dışında rehberlik, diyalog yoluyla sorunların çözümü için işbirliğini teşvik etmek.

• Kentleşme, koruma, dönüşüm, arazi kullanımı, sermaye oluşumu ve sürdürülebilir kalkınma konularını araştırmak.

• Gerek yapılı gerekse doğal çevrenin özelliklerine saygılı arazi kullanım politikaları ve tasarım uygulamalarının geliştirilmesi.

• Eğitim, araştırma, yayıncılık ve elektronik medya yoluyla bilginin paylaşılması.

• Yerel uygulama deneyimine sahip küresel bir danışmanlık ağı ile güncel ve gelecekteki sorunlara çözüm aramak.

PROGRAM

9.00-9.30                    Kayıt
9.30-9.50                    Açılış konuşmaları
                                     Ayşe Hasol Erktin, ULI Türkiye Başkanı
                                     Dr. Alp Keler, Ak Portföy CEO’su

9.50-10.10                 ULI Yoğunluk Raporu Sunumu
                                     Sunum: Dr. Emre Çamlıbel
                                                    Soyak Holding, CEO ve ULI Danışma Kurulu Üyesi

10.10-10.30               Kahve arası

10.30-12.00               Gayrimenkulde Yoğunluk Arayışı: Büyüyen Şehirler İçin Çözümler Paneli
                                     Moderatör: Hakan Kodal
                                                         Krea, Yönetim Kurulu Başkanı ve ULI Global Yönetim Kurulu Üyesi
                                     Panelistler:
                                                          Nazmi Durbakayım, İnder ve Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
                                                          Mesut Pektaş, Zorlu Gayrimenkul Grup Başkanı
                                                          Özdemir Sönmez, UCLG Gold Türkiye Direktörü, YTÜ Öğretim Üyesi
                                                          Mehmet Emin Çakırkaya, Tekeli-Sisa, Ortak

Ayşe Hasol Erktin

ULI Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı / HAS Mimarlık Kurucu Ortağı

Dr. Alp Keler

AK Portföy CEO’su

Dr. M. Emre Çamlıbel

SOYAK Holding CEO

Hakan Kodal

KREA Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı, ULI Türkiye Danışma Kurulu Üyesi ve Kurucu Başkanı

Mehmet Emin Çakırkaya

Tekeli–Sisa Mimarlık Ortaklığı

Mesut Pektaş

ZORLU Gayrimenkul Grup Başkanı

Nazmi Durbakayım

İNDER Başkanı / Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

Özdemir Sönmez

UCLG Gold Türkiye Direktörü, YTÜ Öğretim Üyesi