Kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme
Kişisel verilerin korunması hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın.
‟Yapı sektörünün buluşma noktası„
Japonya ve Türkiye'de Uygulanan Deprem Uyarı Teknolojileri

Japonya ve Türkiye'de Uygulanan Deprem Uyarı Teknolojileri

Bu etkinliği düzenlemekteki amacımız, deprem uyarı teknolojileri konusunda farkındalığımızı artırmaktır. Bu nedenle, yaşadığı deprem sıklığı ve bu konudaki teknolojisiyle Dünya’ya önderlik eden Japonya ve ülkemizde uygulanan sistemler hakkında bilgi edinmeyi hedeflemekteyiz.
Etkinlik Bilgileri
Türü:

Toplantılar

Tarih: 25.09.2014
Saat: 13:30 - 17:30
Yer:

YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ

Süre: 4 saat
Max Katılımcı: 300
Ücret:

Ücretsiz

Bilgilendirme


Japonya ve Türkiye’de Uygulanan Deprem Uyarı Teknolojileri


Bu etkinliği düzenlemekteki amacımız, deprem uyarı teknolojileri konusunda farkındalığımızı artırmaktır. Bu nedenle, yaşadığı deprem sıklığı ve bu konudaki teknolojisiyle Dünya’ya önderlik eden Japonya ve ülkemizde uygulanan sistemler hakkında bilgi edinmeyi hedeflemekteyiz.


Ülkemizin nüfusunun %30’dan fazla bir kesimi %9 alanı oluşturan Marmara bölgesinde yaşamakta ve gayri safi milli hasılanın yaklaşık %40’ı bu bölgede üretilmektedir. Marmara bölgesinde 1999’da meydana gelen Kocaeli ve İzmit depremleri ülkenin ekonomik altyapısına 6 milyar dolar zarar vermiş ve 20.000’e yakın can kaybına neden olmuştur.


Benzer şekilde 1995 Kobe depreminde 6.500 can kaybı olmuş ve ekonomik kayıp, (gayrisafi milli hasılasının %2.5’i olarak) 150 milyar dolar ile Dünya’nın en pahalı deprem felaketi olarak tarihe geçmiştir. Bu kadar pahalı bir sonucun olmasındaki esas sebep Marmara bölgesine benzer şekilde Kobe şehri ve etrafının yoğun endüstri bölgesi olmasıdır.


Özellikle Kobe depreminde 150 milyar dolarlık devasa bir ekonomik kaybın oluşması, insan yoğun ortamlarda ve endüstri tesislerinde deprem uyarı sistemlerinin ne kadar gerekli olduğunu göstermiştir. Bu kadar büyük bir zararın büyük bölümünün 20 saniye süren bir depremde değil, depremin tetiklediği gaz sızıntısı, elektrik kontağı, patlama, yangın ve yüksek binalarda insani panik gibi bir dizi ikincil afetler sonucunda gerçekleşmesi, Japonya’da bu tür risklerin azaltılmasına dönük mevcut ancak yetersiz olduğu anlaşılan deprem uyarı teknolojilerinin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır.


Depremlerde can kayıplarının azaltılması ve ekonomik yatırımlarımızın korunması için vaz geçilmez görülen erken uyarı ağı ve kendi başına bağımsız çalışan uyarı sistemleri, yenilenen teknolojilerle geliştirilmeye devam edecektir.

13:30-14:00: Kayıt - Karşılama
 
14:00-14:05  Açılış Konuşması: Yusuf Zahit Gündoğdu
                       (Fuji Mühendislik Türkiye, Başkan)
 
 14:05-14:25  Konuk Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa Erdik
                        (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü)
                        İstanbul Deprem Erken Uyarı ve Hızlı Bilgi Sistemleri
                
 14:25-14:45  Konuk Konuşmacı: Prof. Dr. Hasan Boduroğlu
                        (Türkiye Deprem Vakfı, Yönetim Kurulu Başkanı)
                        Deprem ve Farkındalık
 
 14:45-15:05  Konuk Konuşmacı: Prof. Dr. Ali Pınar
                        (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü)
                        Kandilli Deprem Araştırma Merkezince Yürütülen Marmara Bölgesi Erken Uyarı Sistemi
 
 15:05-15:25  Kahve Servisi
 
 15:25-15:45 Konuk Konuşmacı: Dr. Fatih Sütçü
                        (İstanbul Teknik Üniversitesi,  Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü)
                        Japon Meteoroloji Ajansının Afet Uyarı Sistemleri  
                
 15:45-16:05  Konuk Konuşmacı: Toshikazu Igarashi
                        (IMV Corporation Japonya, İcra Kurulu Üyesi) 
                        Japonya'da Uygulanan Genel Deprem Uyarı Sistemleri
                        
 16:05-16:30  Kapanış Konuşması: Yusuf Zahit Gündoğdu
                        (Fuji Mühendislik Türkiye, Başkan)
                        Japonya'da Uygulanan "Gerçek Zamanlı" Deprem Uyarı Sistemleri
 
 16:30-17:00 Soru - Cevap
 
 17:00-17:30 Kahve Servisi

 • Japonya ve Türkiye'de Uygulanan Deprem Uyarı Teknolojileri (1).jpg                
 • Japonya ve Türkiye'de Uygulanan Deprem Uyarı Teknolojileri (2).jpg                
 • Japonya ve Türkiye'de Uygulanan Deprem Uyarı Teknolojileri (3).jpg                
 • Japonya ve Türkiye'de Uygulanan Deprem Uyarı Teknolojileri (4).jpg                
 • Japonya ve Türkiye'de Uygulanan Deprem Uyarı Teknolojileri (5).jpg                
 • Japonya ve Türkiye'de Uygulanan Deprem Uyarı Teknolojileri (6).jpg                
 • Japonya ve Türkiye'de Uygulanan Deprem Uyarı Teknolojileri (7).jpg                
 • Japonya ve Türkiye'de Uygulanan Deprem Uyarı Teknolojileri (8).jpg                
 • Japonya ve Türkiye'de Uygulanan Deprem Uyarı Teknolojileri (9).jpg                
 • Japonya ve Türkiye'de Uygulanan Deprem Uyarı Teknolojileri (10).jpg                
 • Japonya ve Türkiye'de Uygulanan Deprem Uyarı Teknolojileri (11).jpg                
 • Japonya ve Türkiye'de Uygulanan Deprem Uyarı Teknolojileri (12).jpg