Kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme
Kişisel verilerin korunması hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın.
‟Yapı sektörünün buluşma noktası„
Konut Konferansı 2016

Konut Konferansı 2016

“Yapı Dünyasının Bilgi Merkezi” Yapı-Endüstri Merkezi tarafından düzenlenen “Konut Konferansı”, Türkiye’de; yapı, gayrimenkul, inşaat, tasarım ve mimarlık alanlarının önde gelen temsilcilerini 7.yılında buluşturmaya devam ediyor.
Etkinlik Bilgileri
Türü:

Konferans

Tarih: 22.11.2016
Saat: 09:00 - 16:30
Yer:

YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ

Süre: 7 saat 29 dakika
Ücret:

Ücretsiz

YAPI VE MİMARLIK DÜNYASI KONUT KONFERANSI 2016’DA BİR ARAYA GELİYOR.

“Yapı Dünyasının Bilgi Merkezi” Yapı-Endüstri Merkezi tarafından 22 Kasım 2016 tarihinde düzenlenecek “Konut Konferansı”, Türkiye’de; yapı, gayrimenkul, inşaat, tasarım ve mimarlık alanlarının önde gelen temsilcilerini buluşturmaya devam ediyor.

İnsanın en temel ihtiyaçlarından birine cevap veren ve Türkiye’nin lokomotif sektörünün yapı taşı olan “konut” kavramı, bu yıl yedincisi düzenlenecek Konut Konferansı'nda “Konut Sahibi Olmak Ya Da Ol(a)mamak?” temasıyla ele alınacak.

48 yıldır ‘Yapı Dünyası’nın Bilgi Merkezi’ olan Yapı-Endüstri Merkezi (YEM); Türkiye’de yapı, gayrimenkul, inşaat, tasarım ve mimarlık sektörünün temsilcilerini ve tüm paydaşlarını bu yıl yedinci kez düzenlenecek Konut Konferansı'nda bir araya getiriyor. 

Sektörün gelenekselleşen bu buluşmasında; dünyaca ünlü konuşmacılar, uzmanlar, çağdaş tasarımcılar, inşaat sektörünün yapı taşı olan "konut" meselesini “Konut Sahibi Olmak Ya Da Ol(a)mamak?” temasıyla farklı perspektifler çerçevesinde değerlendirecek.


ORTA VE DAR GELİRLİ NASIL KONUT SAHİBİ OLACAK?
Orta ve alt gelir grubu ile 35 yaş altı bireylerin Türkiye’de konuta erişiminin nasıl olacağı bu sene Konut Konferansı’nın temel konu başlığı olacak. 

Konut sahibi olma ihtiyacı, A sınıf gelir grubu dışında orta ve dar gelirliye konut üretimi meselesinin tartışılacağı Konut Konferansı, 2016 yılında tüketiciye yön veren gelişmeler ile ilgili güncel verileri ele alarak son kullanıcının sorularına da Konut Konferansı 2016 sahnesinde yanıtlar arayacak. Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan 35 yaş altının konut sahibi olmasıyla ilgili geliştirilmesi gereken politikalar teşvik stratejileri üzerinden finansal, hukuki ve sosyal boyutlarıyla ele alınacak. Bunlara ek olarak, konut-arz-talep ilişkisi, kentsel dönüşüm üzerinden konut kredileri konuları, SYS Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Yalım Canveren’in moderatörlüğünde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Uzmanı Derya Güngör Özçelebi, Gayrimenkul ve İnşaat İşbirliği Platformu (GİİP) Genel Sekreteri ve Kandemir&Partners Av. Bür. Kurucusu Av. Mehmet Ali Kandemir ve Zafer AMSTAR Ülke Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Zafer Baysal'ın katılımıyla tartışılacak.


KONUT YATIRIMLARINDA 5N1K
3. Havaalanı, 3. Köprü bölgesi gibi çarpıcı alanların mercek altına alındığı bu dönemde İstanbul’un dengesiz ve plansız büyümesinin önüne geçebilmek için doğru data okuması ve veri analizi giderek daha da önem arzetmektedir. Bu noktada Konut Konferansı Bilgi Ortağı Reidin’in konferans kapsamında sunacağı dikkat çeken veri analizleri ve çözüm önerileri gayrimenkul sektörünün tüm paydaşları için bir rehber niteliği taşıyacak. Reidin Türkiye Ülke Müdürü Kerim Alain Bertrand moderatörlüğünde düzenlenecek “Konut Yatırımlarında 5N1K” başlıklı oturum, İstanbul Üniversitesi İşletme Fak. Finans Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr Ali Hepşen, Cushman & Wakefield Türkiye Araştırma Direktörü Dr. Dilek Pekdemir, Atlas Proje Geliştirme ve Yönetimi Şirketi Başkanı Tavit Köletavitoğlu ve DKY İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Tevfik Türel’in katılımıyla “Kentsel dönüşüm arzın niteliğinde/karakteristiğinde değişim sunuyor mu? Yeni nesil için konut ihtiyacı nedir? Mekân/Zaman harita üzerinden fırsatlar nasıl incelenebilir ve bu sayede arzı nasıl doğru yönlendirebiliriz? Yer seçim analizleri nasıl yapılabilir? Excel’e kıyasla harita tabanlı analiz bölgelerin ve sosyo-ekonomik kümelerin etkileşimini ne şekilde gösterir?” gibi sorulara Konut Konferansı’nda yanıt arayacak. 


HERKESİN HAYALİ: ERİŞİLEBİLİR KONUT

“Erişilebilir Konut” başlığıyla konutta erişilebilir olmanın pazarlama süreci olup olamayacağı, devlet ve belediyelerin erişilebilir konutla ilgili geliştirdiği yasalar, mevzuatlar, yapılması gereken yatırım ve teşviklerin konuşulacağı oturumla; yerel yönetim temsilcileri, tasarımcılar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, temel iletişiminde “herkes için konut” ifadesi üzerinden tartışılacak. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evren Burak Enginöz moderatörlüğünde, Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem Kuyumcu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Gamze Feyzioğlu ve Evrenol Mimarlık Kurucu Ortağı Mehpare Evrenol’un konuşmacı olarak katılacağı oturum başlıca şu soruları masaya yatıracak:“İnşaat sektörünün konut satış ve pazarlama stratejisinde engelsiz/erişilebilir konut ve yaşam çevresi kavramına bakışı nedir? İnşaat sektörünün engelliler için konut ve yaşam çevresi üretmesi nasıl teşvik edilebilir? İnşaat sektörü, mimarlar, kullanıcılar engelsiz/erişilebilir konut ve yaşam çevresi dendiğinde ne anlıyor? Türkiye'de engelliler konut alırken hangi zorluklarla karşılaşıyor? Mimarlar projelerinde imar yasa ve yönetmeliklere uyarken, neden engelsiz tasarım ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyma zorunluluğu hissetmiyorlar? Engelsiz tasarım ile ilgili mevcut yasa ve yönetmeliklerin neden yaptırım gücü yok? Ya da neden denetim mekanizması yetersiz kalıyor? Mesleki eğitimde engelsiz konut tasarımı hangi bağlamda ele alınıyor? Ya da ele alınamıyor? Kentsel dönüşüm, kentlerimizin erişilebilir olması için bir fırsat olamaz mı?” 


BOŞALTILAN ARAZİLER NE OLACAK?
Konut Konferansı’nın yedinci yılında, gelenekselleşen YAPI Dergisi Özel Oturumu’nun konusu boşaltılan ya da atıl durumda olan arazilerin durumu tartışılacak. Bu arazilerde konut yapılmasının, yeşil alana dönüştürülmesinin ya da mevcut durumu ile kalmasının doğuracağı sonuçlar, yeşil alanların gayrimenkul pazarlama sürecine etkisi ve stratejileri, kentteki boş alanların geliştirilmesinin konut piyasasına etkisi gibi pek çok konu başlığı konferans dinleyicileriyle paylaşılacak. YAPI Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Yasemin Keskin Enginöz’ün moderatörlüğündeki oturuma Pamir & Soyuer Gayrimenkul Danışmanlık Kurucu Ortağı Firuz Soyuer ve Şehir Plancısı Erhan Demirdizen eşlik edecek.


KENTSEL DÖNÜŞÜMDE GELİNEN AŞAMALAR
Tüm gün sürecek konferansta, İstanbul’un durdurulamaz büyüme ivmesi, kentsel dönüşüm arzının niteliğindeki değişimler, yeni neslin konut ihtiyaçları, erişilebilir konut ve mekânsal karar destek sistemleri gibi pek çok güncel tartışma ve çözüm önerileri Konut Konferansı 2016 oturumlarında uzman konuşmacılar ile tartışılacak.


KONUT KONFERANSI BÜLTENİ

Konferans kapsamında yazılı kaynak yaratmak ve bilgi paylaşımına katkıda bulunmak amacı ile her yıl olduğu gibi bu yıl da Konut Konferansı Bülteni hazırlanıyor. Yapı sektörünün haber portali yapi.com.tr’den diital olarak okunabilecek bülten ile iletişim ve bilgi paylaşımının güçlenmesine ve bu alanda kalıcı bir kaynak oluşturulmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Konut'un dünü, bugünü ve yarınının tüm boyutlarıyla küresel ve yerel ölçekte ele alındığı konferans, her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok sorunun ve tüm paydaşlara yol gösterecek yeniliklerin tartışılacağı eleştirel bir ortam hazırlıyor.


#konut2016
Konut Konferansı bu yıl, 22 Kasım 2016 programı ile yepyeni içerik ve uzmanlarla bir tam gün boyunca ilgilileri buluştururken #konut2016 etiketi üzerinden de gelişmeler takip edilebilecek. Konut Konferansı 2016 detayları yakında www.konutkonferansi.com’da!

Konferans konuşmacıları, konuşma içerikleri ve etkinlik programı ile ilgili gelişmeler www.konutkonferansi.com adresinden takip edilebilir.
www.konutkonferansi.com
#konut2016

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen 'Konut Konferansı' ile ilgili detaylara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Konut Konferansı 2015
Konut Konferansı 2014
Konut Konferansı 2013
Konut Konferansı 2012
Konut Konferansı 2011
Konut Konferansı 2010KONUT KONFERANSI DEV İSİMLERİ KONUK ETTİ

Konut Konferansı, ilk 6 yılda dünya çapında uzmanları konuşmacı olarak ağırladı. Aralarında Massimiliano Fuksas, Alejandro Aravena, Alejandro Brillembourg, Charles Renfro, Alison Brooks, Umberto Napolitano, Simon Allford, Christophe Egret, David West, Aldo Cibic, Andrea Desimone, Andrew Howard, Hendrik Bohle, Cem Sorguç, Ahmet Alataş, Murat Germen, Sinan Logie, Haluk Sur, Gürler Ünlü, Neşecan Çekici, Ahmet Pınarbaşı, Işık Gökkaya, Haluk Sur, M. Emre Çamlıbel, Prof. Dr. Pınar Mengüç, Doğan Hasol gibi isimlerin yer aldığı 100’den fazla ünlü uzmanın katıldığı Konut Konferansı’nın yedincisi bu yıl 22 Kasım 2016 Salı günü Yapı-Endüstri Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 

“Markalaşan Konut”, “Sürdürülebilir Büyüme”, “Geleceğin Konut Tasarım Standartları”, “A+ Konut”, “Sosyal Konut”, “Dönüşen Konut”, “Konut Sektöründe Yeni Pazar Arayışları”, “Bir Rant Aracı Olarak Konut”,“Konut Tüketicisi Bilinci” ve “Konutun Gücü” gibi birçok gündemi masaya yatırmış olan Konut Konferansı, YAPI Dergisi Seçkisi ile de konut tiplerini kentle kurduğu ilişki ve farklı geliştirme modellerini sahneye taşıyarak gündeme dair zengin içerik sunmaya devam ediyor. 
09.00-09.30 Kayıt ve Kahvaltı

09.30-9.45 Altın Çekül Yapı Ürün Ödülü ve Fikir Ödülü 2016 Ödül Töreni

09.45-11.15 KONUT YATIRIMLARINDA 5N1K
Moderatör: Kerim Alain Bertrand – Reidin Türkiye Ülke Müdürü

Doç. Dr. Ali Hepşen – İstanbul Üniversitesi İşletme Fak. Finans Anabilim Dalı Öğr. Üyesi
Dr. Dilek Pekdemir – Cushman Wakefield Türkiye Araştırma Direktörü
Tavit Köletavitoğlu – Atlas Proje Geliştirme ve Yönetimi Şirketi Başkanı 
Tevfik Türel – DKY İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü

11.15-11.30
 Kahve Arası 

11.30-13.00 HERKESİN HAYALİ: ERİŞİLEBİLİR KONUT 

Moderatör: Doç. Dr. Evren Burak Enginöz –  İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Adem Kuyumcu – Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı
Gamze Feyzioğlu – T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Peyzaj Mimarı
Mehpare Evrenol – Evrenol Mimarlık Kurucu Ortağı

13.00-14.00 Öğle Yemeği


14.00-15.30 YENİ NESİL TÜKETİCİYE YÖNELİK KONUT POLİTİKALARI 
Moderatör: Av.Yalım Canveren – SYS Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı 

Derya Güngör Özçelebi – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
Av. Mehmet Ali Kandemir  – GİİP Genel Sekreteri/Kandemir&Partners Avukatlık Bürosu Kurucusu
Zafer Baysal – AMSTAR Ülke Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı


15.30-16.30 ATIL ALANLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİN KONUT PİYASASINA ETKİSİ
Moderatör: Yasemin Keskin Enginöz – YAPI Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 

Erhan Demirdizen – Şehir Plancısı 
Firuz Soyuer – Pamir&Soyuer Gayrimenkul Danışmanlık Kurucu Ortağı  


Organizatör programda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Adem Kuyumcu

Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı, Otizm ve Engelli Dernekleri Fed. Başkan Yrd.

Av. Mehmet Ali Kandemir

GİİP Genel Sekreteri / Kandemir&Partners Av. Bür. Kur.

Av. Yalım Canveren

SYS Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı

Derya Güngör Özçelebi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

Doç. Dr. Ali Hepşen

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Evren Burak Enginöz

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr.Dilek Pekdemir

Cushman Wakefield Türkiye Araştırma Direktörü

Erhan Demirdizen

Şehir Plancısı

Firuz Soyuer

DTZ Pamir & Soyuer Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş. Kurucu ve Yönetici Ortağı

Gamze Feyzioğlu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kerim Alain Bertrand

REIDIN Türkiye Ülke Müdürü

Mehpare Evrenol

EVRENOL ARCHITECTS Kurucu Ortağı

Tavit Köletavitoğlu

Atlas Proje Geliştirme ve Yönetimi Şirketi Başkanı

Tevfik Türel

DKY İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Genel Müdürü

Yasemin Keskin Enginöz

YAPI Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Zafer Baysal

AMSTAR Ülke Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı

 • GRK_6532.jpg                
 • GRK_6539.jpg                
 • GRK_6543.jpg                
 • GRK_6556.jpg                
 • GRK_6567.jpg                
 • GRK_6571.jpg                
 • GRK_6586.jpg                
 • GRK_6594.jpg                
 • GRK_6620.jpg                
 • GRK_6632.jpg                
 • GRK_6635.jpg                
 • GRK_6645.jpg                
 • GRK_6652.jpg                
 • GRK_6655.jpg                
 • GRK_6678 - Kopya.jpg                
 • GRK_6685 - Kopya.jpg                
 • GRK_6693 - Kopya.jpg                
 • GRK_6695 - Kopya.jpg                
 • GRK_6697.jpg                
 • GRK_6725.jpg                
 • GRK_6752.jpg                
 • GRK_6759.jpg                
 • GRK_6787.jpg                
 • GRK_6791.jpg                
 • GRK_6822.jpg                
 • GRK_6823.jpg                
 • GRK_6856.jpg                
 • GRK_6911.jpg                
 • GRK_6971.jpg                
 • GRK_7003.jpg                
 • GRK_7014.jpg                
 • GRK_7016.jpg                
 • GRK_7068.jpg                
 • GRK_7079.jpg                
 • GRK_7106.jpg                
 • GRK_7149.jpg                
 • GRK_7171.jpg                
 • GRK_7174.jpg                
 • GRK_7181.jpg                
 • GRK_7207.jpg                
 • GRK_7212.jpg                
 • GRK_7228.jpg                
 • GRK_7234.jpg                
 • GRK_7250.jpg                
 • GRK_7254.jpg                
 • GRK_7268.jpg                
 • GRK_7295.jpg                
 • GRK_7321.jpg                
 • GRK_7351.jpg                
 • GRK_7359.jpg                
 • GRK_7409.jpg                
 • GRK_7432.jpg                
 • GRK_7447.jpg                
 • GRK_7459.jpg                
 • GRK_7460.jpg                
 • GRK_7473.jpg                
 • GRK_7475.jpg                
 • GRK_7495.jpg                
 • GRK_7510.jpg                
 • GRK_7519.jpg                
 • GRK_7523.jpg                
 • GRK_7544.jpg                
 • GRK_7550.jpg                
 • GRK_7592.jpg                
 • GRK_7606.jpg                
 • GRK_7621.jpg                
 • GRK_7651.jpg                
 • GRK_7668.jpg                
 • GRK_7675.jpg                
 • GRK_7683.jpg                
 • GRK_7684.jpg                
 • GRK_7691.jpg                
 • GRK_7698.jpg                
 • GRK_7729.jpg                
 • GRK_7734.jpg                
 • GRK_7753.jpg                
 • GRK_7775.jpg                
 • GRK_7782.jpg                
 • GRK_7797.jpg                
 • GRK_7802.jpg                
 • GRK_7813.jpg                
 • GRK_7838.jpg                
 • Konut Konferansı 2016 Part 1

  Konut Konferansı 2016 Part 1

  KONUT YATIRIMLARINDA 5N1K
  Moderatör: Kerim Alain Bertrand – Reidin Türkiye Ülke Müdürü

  Doç. Dr. Ali Hepşen – İstanbul Üniversitesi İşletme Fak. Finans Anabilim Dalı Öğr. Üyesi
  Dr. Dilek Pekdemir – Cushman Wakefield Türkiye Araştırma Direktörü
  Tavit Köletavitoğlu – Atlas Proje Geliştirme ve Yönetimi Şirketi Başkanı 
  Tevfik Türel – DKY İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü

  Oynat
 • Konut Konferansı 2016 Part 2

  Konut Konferansı 2016 Part 2

  HERKESİN HAYALİ: ERİŞİLEBİLİR KONUT 

  Moderatör: Doç. Dr. Evren Burak Enginöz – İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

  Adem Kuyumcu – Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı
  Gamze Feyzioğlu – T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Peyzaj Mimarı
  Mehpare Evrenol – Evrenol Mimarlık Kurucu Ortağı

  Oynat
 • Konut Konferansı 2016 Part 3

  Konut Konferansı 2016 Part 3

  YENİ NESİL TÜKETİCİYE YÖNELİK KONUT POLİTİKALARI 

  Moderatör: Av.Yalım Canveren – SYS Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı

  Derya Güngör Özçelebi – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
  Av. Mehmet Ali Kandemir – GİİP Genel Sekreteri/Kandemir&Partners Avukatlık Bürosu Kurucusu
  Zafer Baysal – AMSTAR Ülke Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı

  Oynat
 • Konut Konferansı 2016 Part 4

  Konut Konferansı 2016 Part 4

  ATIL ALANLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİN KONUT PİYASASINA ETKİSİ

  Moderatör: Yasemin Keskin Enginöz – YAPI Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

  Erhan Demirdizen – Şehir Plancısı 
  Firuz Soyuer – Pamir&Soyuer Gayrimenkul Danışmanlık Kurucu Ortağı

  Oynat