Kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme
Kişisel verilerin korunması hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın.
‟Yapı sektörünün buluşma noktası„
ULI Türkiye Taşınmaz Hukuku Eğitimi

ULI Türkiye Taşınmaz Hukuku Eğitimi

Gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren zengin konuları içeren ULI Türkiye eğitimlerinin bir yenisi, "Taşınmaz Hukuku" ile 24 Eylül Cumatesi günü YEM’de mercek altına alınacak.
Etkinlik Bilgileri
Türü:

Seminer

Tarih: 24.09.2016
Saat: 09:00 - 12:30
Yer:

YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ

Süre: 3 saat 30 dakika
Ücret: 250,00 TL
Bilgilendirme

ULI üyelerine katılım 50 TL + KDV

ULI üyesi olmayanlar için: 250 TL + KDV

ULI üyelerine katılım 50 TL + KDV
ULI üyesi olmayanlar için: 250 TL + KDV - See more at: http://www.yemetkinlik.com/etkinlik/re-101-2-uli-turkiye-egitimi-gayrimenkul-finansmani-352.html#sthash.tFn2oEOh.dpuf


EĞİTİM HAKKINDA

·    Taşınmaz Kavramı
·    T.C.’de Bulunan Tüm Taşınmazlara İlişkin Sınıflandırma ve Değerlendirme
·    Genel Olarak Kadastro Kavramı ve Güncel Davalara Etkisi
·    Orman Davaları 
·    Özel Hukuk Kişilerine Ait Taşınmazlar İle Kamu Tüzel Kişiliğine Ait Taşınmazlara İlişkin Ayırım
·    Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Ait Taşınmazların Türleri
·    Kazandırıcı Zamanaşımının Değerlendirilmesi
·    Kamu Tüzel Kişiliğine Ait Taşınmazların Türleri
·    İmar İhya Kavramının Değerlendirilmesi


ULI HAKKINDA


Urban Land Institute (ULI) (www.uli.org), kar veya çıkar amacı gütmeyen, bağımsız bir düşünce kuruluşudur. 1936’da Amerika’da kurulmuş, bugün 75 ülkede 30 binin üzerinde üyesi bulunan, dünyanın en saygın düşünce kuruluşlarından biridir. Arazi kullanımı ve gayrimenkul geliştirme disiplinlerinde özel sektör ve kamudan bütün kesimleri temsil eder. ULI, kentsel alanların bilinçli kullanımı için bu konuda çalışan bütün paydaşları bir araya getirerek, sürdürülebilir, yaşanabilir yerleşimler yaratmak amacıyla etkinlikler düzenler.

ULI’nin hedefleri:

• Gayrimenkul ve arazi kullanımı politikalarında karar vericileri bir araya getirmek en iyi uygulamaları paylaşmak ve toplum ihtiyaçlarına hizmet etmek.

• ULI içinde ve dışında rehberlik, diyalog yoluyla sorunların çözümü için işbirliğini teşvik etmek.

• Kentleşme, koruma, dönüşüm, arazi kullanımı, sermaye oluşumu ve sürdürülebilir kalkınma konularını araştırmak.

• Gerek yapılı gerekse doğal çevrenin özelliklerine saygılı arazi kullanım politikaları ve tasarım uygulamalarının geliştirilmesi.

• Eğitim, araştırma, yayıncılık ve elektronik medya yoluyla bilginin paylaşılması.

• Yerel uygulama deneyimine sahip küresel bir danışmanlık ağı ile güncel ve gelecekteki sorunlara çözüm aramak.


PROGRAM

9.00-9.30 Kayıt

9.30-12.30 Eğitim

Prof. Dr. E. Sabâ Özmen

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi