A. Şule Sümer

A. Şule Sümer

Şehir Plancısı

Urban Planner

Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü1965 Ankara’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünü 1987 yılında tamamladı. Aynı bölümde 1992 yılında “Şehir Planlama” yüksek lisans programını, 2002-2003 yılları arasında ise İstanbul Teknik Üniversitesi “Afet ve Acil Durum Yönetimi”  bölümünde 2. masterini tamamladı. İş hayatına 1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde asistan olarak başladı. 1992-2000 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığında Şehir Plancısı olarak çalıştı.

 İstanbul’a taşındıktan sonra 2000-2003 yılları arasında Kadıköy Belediyesi APK Müdürlüğü’nde Afet Yönetim Projesini yönetti ve Mahalle Gönüllülerinin afet çalışmalarına entegrasyonu konularında çalıştı. 2003 yılında Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü oldu.

 2008 yazında Japonya Hükümeti (JICA) bursuyla, afetlerde gönüllülük sistemi örnek çalışmalarını yerinde incelemesi için “Gönüllülerin Afet Yönetim Sistemine Entegrasyonu” konulu  sertifika programına katıldı. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nin REC (Bölgesel Çevre Merkezi) ortaklığı ile düzenlediği “Kurumsal Sürdürülebilirlik” Sertifika Programını tamamladı. Halen aynı görevde olup İklim Değişikliği ile Mücadele, Çevresel Kirliliklerin Azaltılması, Atık Yönetimi, Yeşil Bina ve Yerleşke, Toplumsal Çevre Bilincinin Arttırılması ile  Afet Yönetim Projesi kapsamında Afet Gönüllülük Sistemi ve Belediye Arama Kurtarma Takımı konularında hizmet vermektedir.