Ali Faruk Göksu

Ali Faruk Göksu

Şehir Plancısı

Kentsel Strateji Kurucu Ortağı


Şehir plancısı A.Faruk Göksu, kamu ve özel sektöre özellikle Kentsel dönüşüm konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Göksu, Türkiye’nin ilk kamu-özel sekör işbirliği ile Portakal Çiçeği Vadisi Projesini gerçekleştiren PORTAŞ A.Ş’nin yöneticiliğini yapmıştır. Göksu, yerel halk, belediye ve özel sektörü proje bazında bir araya getirilmesi konunda uzlaşma yöneticiliği yapmaktadır. Ayrıca, yenilikçi yaklaşımlar olan İmar Hakları Transferi, toplulaştırılması, halk katılımı, uzlaşma konularında özelikle Anadolu kentlerine model ve yöntemler geliştiren Göksu, üniversite de kentsel dönüşüm konusunda ders vermektedir.

TAK Kadıköy, TAK Kartal ve Vizyon Atölyesi kurucusudur.