Bart Vink

Bart Vink

Kent Plancısı, Coğrafyacı

City Planner, Geographer


Bart Vink Hollanda Altyapı ve Çevre Bakanlığı’nda çalışmakta olan bir kent plancısı ve coğrafyacıdır. Ulusal Mekansal Strateji direktör yardımcısı ve Randstad 2040 Yapısal Vizyon program direktörüdür. Şu anda Güneybatı Amsterdam Metropol Alanı ve Schiphol Havalimanı bölgesine yönelik bir yapısal vizyon geliştirilmesi üzerinde ve farklı kentlerde ulusal mekansal planlama direktör yardımcısı olarak çalışmaktadır. Vink, Utrect Politeknik, Trafik Yönetimi (NOVI) Bölümü’nde öğretim görevlisidir ve Hollanda Parlamento’su ulusal seçimlerinde 2010 ve 2012 yılları için aday olmuştur.