Benny Bøttiger

Benny Bøttiger

Mimar

Architect

Hasløv & Kjærsgaard Ortağı, Proje Yöneticisi


The Royal Danish Academy of Fine Arts’tan 1985 yılında mezun olan Bøttiger,  1996 yılından beri Hasløv & Kjærsgaard Architects and Planners  ortağı ve proje yöneticisi olarak görev almaktadır. Hasløv & Kjærsgaard , özellikle kıyı kesiminde peyzaj tasarımı ve planlama üzerine uzmanlaşmış bir ofistir. Belediyeler, kamu ve özel sektörile işbirliği içinde çalışan ofis, fonksiyon planlamaya yönelik imar planı içinde marineler, plajlar, doğal yenileme ve peyzaj tasarımı üzerine fikirler  geliştirerek projelerin uygulama süreçlerinde yer almaktadır. Hasløv & Kjærsgaar , disiplinlerarası yetkinlikleriyle karmaşık problemlere profesyonel çözümler üreten, Danimarka’daki şehir planlama ve peyzaj tasarımı üzerine çalışan bağımsız en eski ofislerden birisidir.