Çağan Hakkı Şekercioğlu

Çağan Hakkı Şekercioğlu

Kuzey Doğa Derneği Başkanı, 2011 National Geographic Yılın Yükselen Kaşifi

Kuzey Doğa Society President, 2011 National Geographic Emerging Explorer of Year


 

doç. Dr. Çağan Şekercioğlu

Kuzey Doğa Derneği Başkanı, 2011 National Geographic Yılın Yükselen Kaşifi

Kuzey Doğa Society President, 2011 National Geographic Emerging Explorer of Year

 

Çevrebilimci, kuşbilimci, tropik biyolog ve Stanford Üniversitesi Koruma Biyolojisi Merkezi’nde görev yapan bir doğa fotoğrafçısı olan Şekercioğlu doktora tezinin konusunu dünya çapında kuşların soylarının tükenmesinin neden ve sonuçları olarak seçmiş ve bu yönde akademik araştırmalar yapıp yönetmiştir. Tropik alt bitki örtüsü böcek yiyenleri gibi bazı grupların soy tükenmesine dayanıklılıkların arkasındaki ekolojik faktörleri araştırmak için Alaska, Angola, Colorado, Kosta Rica, Etiyopya, Türkiye ve Uganda’da ornitolojik saha çalışmaları gerçekleştirdi. İnsanların yaşadığı bölgelerde tropik orman kuş türlerinin ortadan kaybolması ve hayatta kalmasının arkasındaki faktörleri anlamak için Kosta Rica’da devam eden ve geniş kapsamlı bir kuş kayıt ve radyo izleme çalışması gerçekleştirmektedir. Kuşların yaşam süresi özellikleri ile soy tükenme ilişkilerinin dağılımlarını ve bunları etkileyen faktörleri anlamak ve kuşların soylarının tükenmesinin tozlaşma, tohum yayma ve böcek sayısındaki artışın kontrol altına alınması gibi kuşlara ilişkin ekosistem süreçleri ve hizmetleri üzerindeki etkilerini değerlendirmek için dünyadaki tüm kuş türlerinden oluşan bir veritabanı oluşturan Şekercioğlu, bunu analiz etmeye devam etmektedir. Ampirik araştırmasnın yanı sıra Etiyopya ve Türkiye’de Christensen Fonu tarafından finanse edilen toplum kökenli koruma projeleri de yürütmektedir. Fon, hedeflerini koruma eğitimini, araştırmasını, kapasite geliştirmesini ve gelir elde edilmesini birleştirmek, ekoturizmin, özellikle de kuş gözlemciliğinin gelişmekte olan dünyadaki toplum kökenli korumaya olan katkısını ve özel sektörün biyo çeşitliliğin korunmasındaki rolünü arttırmak olarak ifade etmektedir. Doç Dr. Çağan Şekercioğlu tek amacının soyların tükenmesini ve bunun sonucunda meydana gelen kritik ekosistem süreçlerinin çökmesini engellemek ve bunu yaparken insan topluluklarının korumadan ve korunmasına yardımcı oldukları vahşi yaşamdan yararlanmalarını sağlamak olduğunu