Cem Keskin

Cem Keskin

Araştırmacı, Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi


Lisans derecesini 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini ise 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Enerji Bilim ve Teknolojisi programından almıştır. Bugün Özyeğin Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde doktora eğitimini sürdürmekte olup, Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi’nde proje araştırmacısı olarak çalışmaktadır. Lisans eğitiminde ölçüm sistemleri üzerinde uzmanlaşmış ve yenilenebilir enerji alanında öğrenci etkinliklere katılmıştır. Mezuniyetinin ardından beş yılı aşkın süre özel sektörde yönetici asistanı ve operasyon sorumlusu olarak çalışmıştır. Bu sürede tamamladığı yüksek lisans eğitiminde endüstriyel enerji verimliliği üzerine odaklanmış olup, yalın mühendislik ve 6-Sigma ilkelerinin endüstriyel enerji verimliliği çalışmalarına uyarlanması için araçlar geliştirmiştir. 2014 yılında Özyeğin Üniversitesi’nde çalışmaya başlamış olup, iki yıldır UFUK2020-TRIBE projesinde pilot bina sorumluluğu görevini yerine getirmektedir. Aynı zamanda, etkileşimli ve daraltılmış enerji kullanım alanlarının yaratılması için siber-fiziksel sistemler geliştirilmesi ve binalarda enerji verimliliğinin sağlanması için insan-bina etkileşiminin artırılması üzerine araştırmalarını sürdürmektedir.