Deniz Dokgöz, Yrd. Doç. Dr.

Deniz Dokgöz, Yrd. Doç. Dr.

Mimar

Architect

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalı / İkiartıbir Mimarlık Kurucu Ortağı1976 yılında Çorum'da doğdu. 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı’ndan; “Cezaevi Mimarlığı Mekansal Organizasyonlarının Cezalandırma Sistemlerine Bağlı Olarak Tipolojik Analizi” başlıklı tezi ile Yüksek Lisans (B.Arch) 2012 yılında ise DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı’ndan; “Karikatürün Hedef Nesnesi Olarak Mimarlığın Kübik Ev Üzerinden Eleştirisi” başlıklı tezi ile Doktora (Ph.D) derecesi alarak mezun oldu. 

Halen DEÜ Mimarlık Fakültesinde Yrd. Doç. Dr olarak çalışmaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra 2005 yılında Orhan Ersan ve Ferhat Hacıalibeyoğlu ile birlikte kurdukları İkiartıbir Mimarlık bürosunda çalışmalarını sürdürmekte. İkiartıbir Mimarlık bünyesinde katılmış olduğu mimarlık yarışmalarında 7si birincilik 4’ü eşdeğer ödül olmak üzere ulusal mimari proje yarışmalarında toplam 27 ödül aldı.

 İkiartıbir Mimarlık bünyesinde tasarımını yaptığı İzmir Mimarlık Merkezi, Kadirli Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi gibi yapıları inşa edildi. İzmir Mimarlık Merkezi yapısı Avrupa Mimarlık, Sanat, Tasarım ve Kentsel Araştırmalar Merkezi (The European Centre for Architecture, Art Design and Urban Studies) tarafından düzenlenen “Uluslararası Mimarlık Ödülü’nü” (International Architecture Awards 2015) ve 11. TSMD Mimarlık Ödüllerinde TSMD Yapı Ödülü’nü aldı. 2012 yılında ‘İzmir Kıyı Tasarımı Projesi’ için seçilen ekipler arasında yer alarak K2Y mimarlık ile birlikte Konak-İnciraltı arasındaki bölgenin tasarımını gerçekleştirdi. Uluslararası, Ulusal ve öğrenci mimari proje yarışmalarında çeşitli jüri üyelikleri yaptı. 

Yarışmalar üzerine düzenlenen çeşitli ulusal sempozyum, çalıştay ve panellere davetli konuşmacı olarak katıldı, yarışmalar pratiği ile ilgili olarak bildiriler ve makaleler hazırladı. Mimarlık çalışmalarının yanı sıra karikatür alanında da çalışmalarını sürdürmekte, Yapı dergisinde mimarlık ve kent üzerine karikatürler çizmekte, karikatür ve afiş yarışmalarında 9’u uluslararası olmak üzere 19 ödülü bulunmaktadır.