Derya Güngör Özçelebi

Derya Güngör Özçelebi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü


Derya GÜNGÖR ÖZÇELEBİ, 1982 yılında Samsun’da doğmuştur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. 2012 yılından itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nde Gümrük ve Ticaret Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik’in ve Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları’nın hazırlanması sürecinde görev almıştır. Uzmanlık tezini 2015 yılında “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Ön Ödemeli Konut Satışlarına İlişkin Getirdiği Yenilikler ve Uygulama Alanları” konusunda hazırlamıştır.