Doç. Dr. Evren Burak Enginöz

Doç. Dr. Evren Burak Enginöz

Mimar

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi


Doç. Dr. Evren Burak Enginöz, lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden 1996 yılında almıştır. Yine aynı üniversitede 1998 yılında yüksek lisansını, 2005 yılında ise “Afet Konutlarında Mimari Tasarım Sürecinin Kullanıcı İhtiyaçları Bağlamında İrdelenmesi” başlıklı doktora tezini tamamlamıştır. Afet sonrası konut tasarımı, engelsiz mimari tasarım ve erişilebilirlik konularında mimari çalışmaları, ulusal ve uluslararası yayınlarda makaleleri ve araştırmaları bulunmaktadır. 2007 yılından beri Öğretim üyesi olarak İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde “mimari tasarım stüdyo”larında yürütücülük yapmakta ve “afetsonrası konut tasarımı” ve “herkes için tasarım” konularında dersler vermektedir.