Doç. Dr. Özgür Göçer

Doç. Dr. Özgür Göçer

Öğretim Üyesi, Özyeğin Üniversitesi


Doç. Dr. Özgür Göçer, lisans eğitimini 1998 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde bitirmiş, Yüksek Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimari Tasarım Sorunları Programı’nda “Assos Tarihi Yerleşiminde Yaşanan Toplumsal Değişimlerin Mekanla Etkileşimi” adlı çalışması ile 2001 yılında tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise 2002-2007 arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Bilimleri Programı’nda yapmış ve “Atriyum Tipi Binalarda Enerji Tüketimi ve Kullanıcı Konforunun Sağlanmasına Yönelik Camlama ve Denetim Sistemi Modeli” adlı çalışması ile tamamlamıştır. 2012-2013 tarihleri arasında TÜBİTAK bursu kazanarak Cornell Üniversitesi’nde “Akıllı Binalarda Enerji Talep Yönetimi ve Kullanıcı Memnuniyeti” başlıklı doktora sonrası çalışmasını tamamlamıştır. Çalışma alanları; yapı malzemesi ve performansının değerlendirilmesinde ısı ve nem geçişi, dış duvarların nemsel ve ısısal performansının değerlendirilmesi ve binalarda enerji etkinliğini arttıracak çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve kullanım sonrası değerlendirme olarak sıralanabilir. Ayrıca mimarlık temel eğitim alanında proje ve performans temelli yaklaşımla mimari tasarım ve teknoloji bütünlüğünün gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları da bulunmaktadır. Ulusal ve uluslar arası sempozyum ve kongrelerde sunulmuş, çeşitli dergilerde yayınlanmış çalışmaları vardır.