Dr. Patrick Metzler

Dr. Patrick Metzler

İşletmeci

Business Administrator

Vaillant Group Strateji Direktörü


Dr. Metzler, Avrupa’nın ileri gelen ısıtma ve sıcak su cihazları üreten Vaillant Group’ta, Strateji Direktörü olarak görev yapmaktadır. İşletme mezunu olan Dr. Metzler, marka stratejisi üzerine doktora yaptı. Dr. Metzler Vaillant Group’a 2012’de katıldı. İlk yılında uluslararası marka portfolyosu olan “Saubier Duval Brand Group” ‘tan sorumluydu. 2013’ten beri Strateji Direktörü olarak büyüme, pazarlama ve satış stratejilerine odaklanmaktadır. Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri pazarının mevcut ve gelecekteki trendlerini analiz ederken, müşteri gereksinimleri, süreç, ekonomik çevre ve yasal şartnameleri gelecekteki pazar trendleri için belirleyici unsur olarak görmektedir.  Analizlerden çıkan sonuçlar ışığında Vaillant Group’un gelecekteki pozisyonunu formulize eder ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan projelere ön ayak olmaktadır.