Emre Altürk

Emre Altürk

Öğretim Üyesi

Instructor

İstanbul Bilgi Üniversitesi


2001’de ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Aynı okulda mimarlık ve kent ilişkisi üzerine yoğunlaştığı lisansüstü çalışmalarını 2004’de XXL, Mimarlığın Nesnesi Olarak Metropol isimli tez ile bitirdi. Bu sürede ODTÜ ve çeşitli mimarlık ofislerinde çalıştı. 2005-2010 yılları arasında Roterdam’da yaşadı. TU Delft’de Hibrid Binalar ve Kamuya Açık Binalar kürsülerinde yüksek lisans tasarım stüdyoları ve kuram dersleri verdi. Doktorasını aynı okulda yaptı. 2009’da Kent Üzerine Mimarlık Teorisini Çizmek isimli tez ile mezun olup yardımcı doçent olarak bir yıl daha çalıştı. 2010 yılı sonunda İstanbul’a yerleşti. Halen Bilgi Üniversitesi’nde mimari tasarım, mimarlık kuramı, kent ve görsel çalışmalar üzerine dersler veriyor, bu konular üzerine yazıyor.