Erhan Demirdizen

Erhan Demirdizen

Şehir Plancısı

Şehir Plancısı


1971 yılında Ankara'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) şehir ve bölge planlama bölümünde lisans eğitimi aldıktan sonra, aynı üniversitede kentsel politika planlaması ve yerel yönetimler yüksek lisansı yaptı. Çalışma yaşamında, özel sektör, meslek odası, merkezi ve yerel yönetimlerde şehir plancısı olarak çeşitli görevlerde bulundu. Şehir Plancıları Odası’nın Ankara Şubesi’nde ve Merkez’de yöneticilik, İstanbul Şube Başkanlığı ve Genel Başkanlık görevlerini yerine getirdi. Çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda düzenleme ve bilim kurulu üyeliklerinde bulundu, bir kısmı yayınlanmış olan bildiriler sundu. Mesleki yarışmalarda jüri üyeliği yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde şehir planlama etiği ile teknoloji, üretim ve kentler ile ilgili seçmeli dersler verdi. Şehircilik ve imar mevzuatı uygulamaları konusunda özel sektöre, belediyelere ve hukukçulara yönelik teknik danışmanlık yapıyor, meslek içi eğitim seminerleri düzenliyor. Şehir plancılarına yönelik kamulaştırma bilirkişiliği eğitimleri veriyor. Şehir ve bölge planlama, imar ve planlamanın hukukî yönleri, yerel yönetimler ve kentsel sorunlar ile ilgili konular üzerinde meslekî çalışmalar ve yayınlar yapıyor. Bu konularda çeşitli kitaplar, dergiler ve internet sitelerinde yayınlanmış yazıları bulunuyor. Şehir Plancıları Odası'nın yanı sıra, İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği, Süreyya Ağaoğlu Eğitim ve Öğretim Vakfı ve Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği'nin üyesi olarak çeşitli çalışmalara katılıyor.