Evren Aysev Deneç

Evren Aysev Deneç

Öğretim Üyesi

Instructor

İstanbul Bilgi Üniversitesi


1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Lisans derecesini aldı. 1998 yılında Columbia University, Graduate School of Architecture, Planning and Preservation’da, Advanced Architectural Design (İleri Mimari Tasarım) Yüksek Lisans Programını tamamladı. 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Kentsel Mekan Üretiminde Mimarın Rolü: İstanbul Örneği isimli doktora tezini tamamlayarak doktor ünvanını kazandı. 2000 yılına kadar New York’ta çeşitli mimari bürolarda çalışan Aysev Deneç, bu tarihten beri meslek hayatını İstanbul’da sürdürmektedir. 2006 – 2014 yılları arasında Açıkofis Mimarlık’ın kurucu ortağı olarak profesyonel mimari pratiğini yürüten Aysev Deneç, 2015 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık bölümü akademik kadrosunda öğretim üyesi olarak yer almaktadır. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik yayınları, bildirileri, mimari proje yarışmalarında kazanılmış ödülleri, profesyonel mimari projeleri ve uygulamaları bulunmaktadır. Kentsel mekan üretimi, mimari pratik – teori ara kesiti ve mimari tasarım, araştırma konuları arasındadır.