Gökhan Elgin

Gökhan Elgin

İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Kurucu Direktörü


GÖKHAN ELGİN,1998 yılında Ortadoğu Teknik Üniveristesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansısını Gazi Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. İşletme doktora eğitimi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde tez aşamasında devam etmektedir.

1998-2000 yılları arasında özel sektörde proje mühendisi olarak çalıştıktan sonra, 2000-2006 yılları arasında Başbakanlık Proje Uygulama Birimi tarafınan uygulanan 1 Milyar Dolar bütçeli ‘Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılanma Projesi’nde (MEER)’ Koordinatör olarak görev yaptı.

2006 yılından bügüne ‘İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi’ni (İSMEP)’ yürüten İstanbul Valiliği Proje Koordinasyon Birimi’nde (İPKB) Kurucu Direktör olarak görev yapmaktadır. 6,5 Milyar TL bütçeye ulaşan İSMEP Projesi, dünyada risk azaltma projeleri içerisinde ‘En İyi Uygulama’ olarak  gösterilmiş ve uluslarasası kuruluşlar tarafından ödüllendirilmiştir.

Proje Yönetimi, Değişim Yönetimi, Risk Yönetimi, Çoklu Paydaş Yönetimi, Müzakere Teknikleri ve Sözleşme Yönetimi alanlarında uzmanlıkları bulunan Kazım Gökhan Elgin, UNICEF,UNDP, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların organize ettiği 50’yi aşkın toplantı ve konferansa konuşmacı/panelist/oturum başkanı olarak katılmıştır. Bunun yanısıra birçok ulusal ve uluslararası medya ve yayın kuruluşunda yazılı ve görsel röportajları yayınlanan Elgin’in 12 Nisan 2012’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı bir konuşması bulunmaktadır.