Güven Arif Sargın

Güven Arif Sargın

Öğretim Üyesi

Instructor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi


1986 yılında lisans ve 1989 yılında yüksek lisans derecesini ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde aldı. Doktora çalışmasını University of Wisconsin at Madison’da, “Kentsel ve Çevresel Tarih ve Kuram" alanında 1996 yılında tamamladı. ODTÜ Mimarlık Bölümü'nde eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren Güven Arif Sargın, lisans ve lisansüstü tasarım stüdyolarının yansıra, kent ve mekan kuramları alanlarında yüksek lisans ve doktora dersleri vermekte olup; siyaset ve mimarlık, mekan sosyolojisi ve kentsel/çevresel eleştirel kuramları üzerine araştırmalarını yürütmektedir.