Herman Koller

Herman Koller

Genel Müdür

general manager


 

Hermann Koller

ISWA Genel Müdürü

ISWA General Manager

 

Hermann Koller, 20 yıldır özel sektör ve kamu sektöründe çeşitli pozisyonlarda aldığı görevlerle atık yönetimi sektöründe yer almaktadır. Kendisi şu anda International Solid Waste Association’da (Uluslararası Katı Atık Örgütü - ISWA) Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Daha önce bir atık işletme şirketinde CEO, bir Avusturya paket atıkları uyum planı için Başkan Yardımcısı pozisyonlarında çalışmış ve 21 farklı ülkede toplamda 40’dan fazla olmak üzere Avrupa ve küresel piyasalarda çeşitli danışmanlık projeleri gerçekleştirmiştir. Kendisine uzun bir deneyim ve kapsamlı bir uzmanlık sağlayan çeşitli atık yönetimi alanlarında, finansman, satış ve pazarlama, insan kaynakları ve işletme gibi konular da dâhil olmak üzere kar amaçlı olan ve olmayan şirketlerin yönetimi, müşterilerin çeşitli ihtiyaçları ve örgüt üyelerinin çeşitli talepleriyle ilgilenme, devlet kurumları, STK’ları, üniversiteler ve bilimsel kurumlar, özel ve devlet atık işletme şirketleri, geri dönüşüm şirketlerini içeren uluslararası şebekeler oluşturma, danışmanlık ve lobicilik, araştırma ve geliştirme, profesyonel proje yönetimi gibi alanlarda çalışmıştır.