Julian Carol

Julian Carol

Genel Müdür

general manager


 

JulIan Carroll

EUROPEN Genel Müdürü

EUROPEN General Manager

 

Julian Carroll, European Organization for Packaging and the Environment’in (Avrupa Paketleme ve Çevre Örgütü - EUROPEN) Genel Müdürü’dür. Avrupa’daki paketleme ve çevre sorunları konusunda sektörün sesi olan örgütün kurumsal üyeleri, küresel paketleme değer zinciri şirketlerini içermektedir. Örgüt paketlemenin işlevinin ve kaynak etkinliğine ve istikrarlı büyümeye olan önemli katkısının daha iyi anlaşılmasını ve kabul edilmesini sağlamak için paydaşlar arasındaki diyalogları hızlandırmaktadır. EUROPEN, Sürdürebilirlik Açısından Paketleme konusunda kurumsal karar mekanizmaları için kılavuzlar geliştirme alanındaki çalışmaları sayesinde, bu konseptin Paketleme Sürdürülebilirliği’ne İlişkin Küresel Protokol’ün oluşmasını sağlayan Tüketici Malları Forumu tarafından genişletilmesi alanında öncü bir rol oynamaktadır. Örgüt ayrıca paketleme ve çevre alanında ISO standartlarının geliştirilmesi konusunda da ISO ile yakın bir işbirliği içinde çalışmaktadır. Kendisi ayrıca AB yiyecek ve içecek alanındaki Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yuvarlak Masa Yürütme Kurulu üyesidir. Avustralya’da doğmuş ve Oregon Üniversitesi’nde İşletme okumuştur.