Murat Kader

Murat Kader

Mimar

Architect

İki Design Group Kurucu Ortağı


İTÜ  Mimarlık Bölümü’nden 1991 yılında mezun olan Kader, 1994 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini almıştır. Sema Eser Özsaruhan’la birlikte 1995 yılında iki design group’u kurmadan önce, Türkiye’de Behruz Çinici, Viyana’da Marshalek & Laughclater Mimarlık ve Boston’da Wilk Mimarlık ofislerinde çalıştı. Kader’in mimarlıktaki ilgi alanları, yapım teknolojileri ve tasarım yönetim olup araştırmaya dayanan dinamik ve ilerici mekânlar mesleki yaklaşımının temelini oluşturur.