Nesrin Yardımcı, Prof. Dr.

Nesrin Yardımcı, Prof. Dr.

İnşaat Mühendisi

Civil Engineer

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi


İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 1966-1972 yılları arasında Profilo Holding ve DSİ XIV Bölge Müdürlüğü’nde çalışmış; Ocak 1972’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde göreve başlamış; aynı üniversitede, Mart 1980’de Doktor unvanını almış, Mart 1984’de Yardımcı Doçent, Ekim 1990’da Doçent ve Nisan 1996’da Profesör olmuştur.  İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak çalışırken, değişik tarihlerde, İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Kültür ve Sanat Birliği Başkanlığı, Ahşap ve Çelik Yapılar Grup Koordinatörlüğü, Yüksek Lisans Program Koordinatörlüğü ve Senato Üyeliği görevlerini üstlenmiş ve İstanbul, Sakarya ve Marmara Üniversiteleri’nde ders vermiştir. Eylül 2008’de Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başlamış ve 2012 yılından itibaren Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Aynı Fakültede Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. 2001 yılında Türk Yapısal Çelik Derneği’ne Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiş ve bu tarihten itibaren ECCS Yönetim Kurulu’nda Türkiye’yi temsil etmektedir. ECCS’te 2008-2009 döneminde Başkan Yardımcısı, 2009-2010 ve 2014-2015 dönemlerinde Başkan seçilmiştir.