Nilay Özeler Kanan

Nilay Özeler Kanan

Yüksek Mimar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü


Yüksek Mimar Nilay ÖZELER KANAN, 2007 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Van İl Teşkilatında memuriyete başlamış olup, 2011 Aralık ayından buyana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Enerji Verimliliği ve Tesisat Dairesi Başkanlığında görevini sürdürmektedir. Bu bağlamda Binalarda Enerji Verimliliğinin uygulanabilmesine ve Binalarda Enerji Performansını belirten Enerji Kimlik Belgesinin yaygınlaştırılmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarının üretilmesi, organize edilmesi, eğitimlerinin verilmesi, enerji verimliliği ile ilgili bilginin yaygınlaştırılması ve farkındalığın arttırılmasına yönelik projeler ile ilgili hizmetlerin takibini ve kontrollüğünü yürütmektedir.

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesinde; Yükseklisans eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde tamamlamıştır. Halen Doktora eğitimine Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde devam etmektedir.