Okan Bal

Okan Bal

Şehir Plancısı

Yalın Mimarlık Kurucu Ortağı, Şehir Plancısı


Okan Bal 1967 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İznik ve Adana’da tamamladı. 1990 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu. O tarihten bugüne kadar hem proje yöneticisi, hem şehir plancısı, hem de plan müellifi olarak birçok projede görev aldı. Çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece ve ödüller aldı. Plan müellifi olarak çok sayıda sanayi ve turizm bölgesinde planlama çalışmaları yaptı. Uzmanlık alanları arasında arazi geliştirme, proje yönetimi, imar planları ve kentsel tasarım çalışmaları sayılabilir. Planlama konulu çalışmalarını Deniz Ünsal ile birlikte kurdukları Rota Proje’de sürdürürken, mimar Ömer Selçuk Baz ile birlikte kurdukları Yalın Mimarlık çatısında mimari ve kentsel tasarım projelerin üretilmesine katkı sağlamaktadır.