Özgür Bingöl, Yrd. Doç. Dr.

Özgür Bingöl, Yrd. Doç. Dr.

Mimar

Architect

Bingöl Barka Mimarlık Kurucu Ortağı


Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede, 2001 yılında “Modernleşme ve Konut Mimarisi” başlıklı çalışmasıyla yüksek lisans programını; 2007 yılında “Mimarlıkta Tip Kavramı ve Tipoloji” başlıklı çalışmasıyla doktora programını tamamladı. 1999 yılında göreve başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Bilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda 2000 yılından bu yana birlikte çalıştığı mimar İlke Barka ile Bingöl Barka Mimarlık ve Danışmanlık çatısı altında mesleki çalışmalarını sürdürmektedir.