Peggy Deamer

Peggy Deamer

Peggy Deamer Architects Kurucu Yöneticisi, Yale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı


Prof. Peggy Deamer, Peggy Deamer Architects mimarlık ofisinin kurucusu ve yöneticisi, ve Yale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin dekan yardımcısıdır. Mimarlık lisans derecesini New York’taki prestijli Cooper Union enstitüsünden almış, doktorasını ise Princeton Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Kendisi mimari ofis pratiğinin yanısıra Princeton Üniversitesi, Barnard Koleji, Columbia Üniversitesi, Ohio State Üniversitesi, Kentucky Üniversitesi , Auckland Üniversitesi gibi kurumlarda ders vermiş ve idari görevlerde bulunmuştur. Deamer, New York’taki Storefront for Art and Architecture ve Beverly Willis Mimarlık vakıflarının yönetim kurulu üyesidir ve Yale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin çıkardığı Perspecta dergisinin yayın kurulundadır. 2013’te mimarlık mesleğinin piyasa koşullarını mimarların haklarını koruyacak biçimde değiştirmek üzere Architecture Lobby isimli aktivist grubu kurmuştur.

Deamer’ın şu anki ofisi Peggy Deamer Architects ve önceki ofisi Deamer ve Philips ile yaptığı projeleri Architecture, Architectural Record, Vogue ve New York Times gibi yayınlarda yer almış, makaleleri ise Assemblage, Praxis, Perspecta, Harvard Design Magazine, Log gibi dergi ve antolojilerde yayınlanmıştır. Prof. Deamer, İşçi Olarak Mimar: Maddesel Olmayan Emek, Yaratıcı Sınıf ve Tasarımın Politikası (2015, Bloomsbury Press); Mimarlık ve Kapitalizm: 1845’ten Günümüze (2014, Routledge) ve Milenyum Evi (2004, Monacelli) kitaplarının editörü, Perspecta’yı Yeniden Okumak (2005, The MIT Press) ; Gelecekte İnşa Etmek: Mimarlıkta Emeğin Değişen Yeri (2010,Princeton Architectural Press) ve Akademide BIM (2011, Yale School of Architecture) kitaplarının ko-editörüdür. Prof. Deamer’ın kuramsal çalışmaları mimari emek, zanaat ve kişisellik arasındaki ilişkileri analiz etmektedir.