Prof. Dr. E. Sabâ Özmen

Prof. Dr. E. Sabâ Özmen

Avukat

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakülteleri’nde; Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu, Ankara Polis Akademisi’nde öğretim üyesi ve Okan Üniversitesi’nde Medeni Hukuk Anabilim dalı Başkanı olarak ders vermiş olan Prof. Dr. Etem Saba Özmen halen Galatasaray Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yapmaktadır.