Prof. Dr. Gülden Erkut

Prof. Dr. Gülden Erkut

Öğretim Üyesi

Instructor

İstanbul Teknik Üniversitesi


Prof. Dr. Gülden Erkut, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünde 1981 yılından beri ulusal ve uluslararası araştırma, öğretim ve üst ölçekli planlama faaliyetlerinde bulunmaktadır. ‘Şehir ve Bölge Planlama’ Doktora (1986, İTÜ), "Y. Şehir Planlama" (1981, ODTÜ) ve "Sosyoloji" Lisans (1976, ODTÜ)’de tamamlamıştır.  

Üst ölçekli mekansal planlama ile yapılaşmış çevrenin sosyal ve siyasa konularında uzmanlaşmıştır. Şehir sosyolojisi, planlama ve bölgesel gelişme konularında çok sayıda araştırma ve ulusal-uluslar arası yayınları vardır. 

1978-1981 yıllarında Ankara Belediyesi'nde Batıkent Projesi kapsamında görev yapmıştır.   1979-1980 yıllarında Belçika Leuven’de Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşmeleri programı Konut Uzmanları Toplantılarına katılmıştır. 1996 yılında Habitat 2 kapsamında İstanbul Atelyesinde çalışmıştır.  DPT Yedinci, Sekizinci ve Dokuzuncu   Kalkınma planları özel ihtisas komisyonlarına katılmış; Trakya Kalkınma Birliği, İBB ve Kalkınma Ajanslarında danışmanlık yapmıştır. 1998 de kurulan İTÜ Konut Araştırma Ünitesinde ‘Kentleşme Göç ve Konut Politikaları’  Grup Lideri olarak çalışmış ve TUBİTAK destekli iki  araştırma projesinin geliştirilmesini sağlamıştır.

Town Planning Review dergisinin yayın kurulu üyesidir. Uluslararası Bölge Bilimi Derneği (RSAI) ve Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi üyesidir. Avrupa Konut Araştırmaları Ağı (ENHR)- ‘Gelişmekte Olan Ülkelerde Konut’ çalışma grubu koordinasyon grubunda görev yapmaktadır.

2012-2013 yıllarında Berlin Teknik Üniversitesi Uluslar arası ‘Kent Yönetimi’ programında DAAD misafir profesör olarak 1 yıl süre ile öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmuştur. 

2016 yılında Ekvator Quito’da gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Yerleşmeler Konferansı (Habitat 3) hazırlık süreci kapsamında 'Kentsel Ekonomik Gelişme Stratejileri’  Politika Birimine katkıda bulunmaktadır.