Prof. Dr. Gülsüm Baydar

Prof. Dr. Gülsüm Baydar

Öğretim Üyesi

Instructor

Yaşar Üniversitesi


Prof. Dr. Gülsüm Baydar, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans programlarını bitirdikten sonra Kaliforniya Üniversitesi'nde Mimarlık Tarihi alanında doktora yaptı.  UC Santa Cruz, National University of Singapore, MIT, University of Adelaide, Bilkent ve İzmir Ekonomi Üniversitesindeki akademik pozisyonlarının ardından 2012 yılından beri Yaşar Üniversitesi'nde Mimarlık Bölümü Başkanlığı görevini yapıyor.  Aynı üniversitede lisans ve yüksek lisans düzeylerinde mimarlık tarihi ve kuramı alanlarında dersler vermenin yanısıra dijital insanbilimleri çerçevesinde kurduğu araştırma grubu ile çalışmalarını sürdürüyor.  Prof. Dr. Gülsüm Baydar’ın yurt içi ve yurt dışı konferanslarda sunduğu bildirilerin yanısıra Assemblage, Journal of Architectural Education, Society and Space, Gender Place and Culture gibi alanlarının önde gelen dergilerinde yazıları çıktı.  Kendisi aynı zamanda Postcolonial Space(s) (Princeton Architectural Press) ve Negotiating Domesticity (Routledge) başlıklı kitapların derleyenleri arasında yer alıyor.