Prof. Hüseyin Kaptan

Prof. Hüseyin Kaptan

Atelye70 Planlama ve Tasarım Grubu Kurucu Ortağı


Türkiye’de kentsel planlama deneyimlerinin oluşmasına, çoğalmasına ve akademik ortama aktarılarak plancı formasyonun güçlenmesine 50 yılı aşkın deneyimi ile katkı koyan Prof. Hüseyin Kaptan, İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi (İMP)’nin (2004-2008) kurucu ve  yürütücüsü olarak hizmet vermiştir.

Meslek yaşamı boyunca yapmış olduğu çalışmalarının büyük bir kısmının İstanbul Metropoliten Alanı’nın planlanması üzerine yoğunlaşması; İstanbul’un yapısal sorunlarının gelişim evresinin ve kentin işleyişindeki temel ayırıcı niteliklerinin kritik bir gözle ortaya konması açısından önem kazanmaktadır. 

Prof. Hüseyin Kaptan, deneyimlerini planlama alanının uygulamalarına ve akademik ortamına aktarabilen bir plancı olma kimliğine, İMP’nin kurulması sonrası kentsel planlamanın toplumsallaşması ve toplumun planlama hizmetinden en iyi şekilde yararlanması adına uğraş veren bir plancı özelliği de katmıştır. Katılımcı demokrasi kültürünün semt ölçeğinden başlayarak metropolün tüm yapısı içinde gelişmesinin, yapılan planlardan sonuç alınması için kaçınılmaz olduğuna inanmaktadır.