Prof.Dr. Oğuz Cem Çelik

Prof.Dr. Oğuz Cem Çelik

İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Birimi Öğretim Üyesi


Oğuz Cem Çelik’in araştırma alanı yapı mühendisliği, deprem mühendisliği ve özellikle çelik yapıların değişik konularına odaklanmaktadır. Bunlar arasında yeni bina ve köprülerin tasarımı, deprem güvenliklerinin belirlenmesi yanında mevcut hasarlı/hasarsız bina ve köprülerin onarımı ve güçlendirilmesi üzerine araştırma ve çok sayıda uygulamaları vardır. Taş, tuğla yığma kargir, ahşap ve dökme/dövme demirden inşa edilmiş tarihi yapılar üzerinde araştırma ve uygulamalarını sürdürmektedir. Son zamanlarda, deprem enerjisini sönümleyen sismik izolatör, sismik damper gibi ileri teknoloji yapısal ürünlerin deprem yükleri altındaki davranışı üzerine de yoğunlaşan Oğuz Cem Çelik, bu tür sistemlerin deneysel performansını İTÜ’de incelemektedir. Diğer taraftan, yüksek apıların (çelik, betonarme, karma) tasarımı ve deprem performanslarının belirlenmesi, geliştirilmiş lifli polimer malzemelerin (CFRP ve GFRP) yapısal iyileştirilmede kullanılması üzerine deneysel ve kuramsal çalışmaları da vardır. 


Yapı ve deprem mühendisliği ile ilgili pek çok ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşun, komitenin üyesidir. 140’ın üzerinde ulusal ve uluslararası dergilerde makale, misafir editörlük, konferanslarda bildiri, araştırma raporları ve kitabı vardır.


Web sitesi: www.oguzcemcelik.com