Prof.Dr. Türkan Göksal Özbalta

Prof.Dr. Türkan Göksal Özbalta

Mimar

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi


Eskişehir doğumlu olan  Türkan GÖKSAL ÖZBALTA, mimarlık öğrenimini Hamburg FH, YL Mimar Sinan Üniversitesi’nde, doktora çalışmasını ise Dortmund Üniversitesi’nde tamamlamıştır.
1985-1988 arasında Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi, 1988-1993 arasında Dortmund Üniversitesi’nde Araştırmacı, 1993-1998 arasında Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Yardımcı Doçent, 1998-2007 arasında Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Doçent olarak görev yapmıştır. 2007 yılından bu yana  da Ege Üniversitesi İnşaat  Mühendisliği Bölümü’nde Profesör olarak çalışmalarını sürdüren Özbalta, İzmir Yüksek Teknoloji Ensititüsü Mimarlık Bölümü’nde Mimari Proje derslerine yarı zamanlı öğretim üyesi olarak destek vermiş; bu desteğini halen Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde de sürdürmektedir.

“Enerji Etkin Tasarım”, “Binalarda Enerji Verimliliği”, “Ekolojik Mimarlık” ve “Mimaride Yapım Teknolojileri” konularında çalışmakta olan Özbalta’nın, bilimsel çalışmalarının dışında mimari proje uygulamaları da bulunmaktadır. 
Prof.Dr. Özbalta’nın görev aldığı Avrupa Birliği Projeleri: PF7 kapsamında, 2012-2014 arasında "Energy Efficiency Knowledge Transfer Framework for Building Retrofitting in the Mediterranean Area" konulu projede araştırmacı olarak yer almıştır. H2020 kapsamında (2015-2018; halen devam ediyor), "Train-to-NZEB: The Building Knowledge Hubs of Europe" projesinde Türkiye ekibinin yürütücüsü olarak görev yapmaktadır. Proje kapsamında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde kurulun "Yaklaşık Sıfır Enerji Binalar Eğitim ve Danışmanlık Merkezi"nde eğitimler vermektedir.