Rachel MacCleery

Rachel MacCleery

Urban Land Institute Başkan Yardımcısı, Building Healthy Places Initiative ve Infrastructure Initiative LideriRachel MacCleery, Urban Land Institute’un Kıdemli Başkan Yardımcısıdır. Organizasyonunun Altyapı Girişimi dışında Sağlıklı Yerler İnşa Etme Girişiminin (Building Healthy Places Initiative) başındadır. Sağlıklı Yerler İnşa Etme Girişimi kapsamında MacCleery; ULI’nın insanların ve toplumların sağlığını artıracak şekilde projeleri ve yerleri geliştirme konusunda küresel ağlarının gücünü artırma çalışmalarına öncülük etmektedir.
Girişim; inşa edilmiş çevre ve sağlık arasındaki bağlantıları anlama ve bunlara uygun eylem geliştirme konularında üzerine çalışmaktadır. Rachel’in öncülük ettiği en son Sağlıklı Yerler İnşa Etme Girişimi raporlarında, Sağlıklı Yerler İnşa Etme Araçları ve 2015’te Amerika da dahil edilmiştir. Yine Rachel tarafından yürütülen ULI Healthy Corridors projesi, beklenenden daha az bir performans gösteren kent ve kent dışı arterleri sağlıklı yaşam yerlerine dönüştürme üzerinde çalışmaktadır.
Rachel, arazi kullanımı, çevre ve kalıcılık, sosyal eşitlik ve altyapı politika ve uygulama konularında kapsamlı bilgiye sahip dinamik bir liderdir. Kendisini yoğun bir şekilde Amerikalıların yaşadığı, çalıştığı ve oyun oynadığı yerleri iyileştirmeye adamıştır. Rachel, küresel, ulusal ve yerel ölçeklerde görev aldı ve ABD genelinde ve uluslararası boyutta çalışma deneyimine sahiptir. Tartışmalarda kamu ve özel sektörün durumuna hâkim biri olarak toplulukların nasıl iyileştirileceğine yönelik bakış açıları sunabilmektedir.

Rachel hem yerel hem de uluslararası deneyime sahip olup Dünya Ekonomi Forumu’nun Altyapı konusunda Küresel Gündem Komisyonunda yer almıştır. Kariyerine Washington, D.C. şehri için ulaştırma planlamacısı olarak başlayan Rachel, 2001-2004 yılları arasında bu alanda çalışmıştır. 2004 ile 2008 yılları arasında küresel altyapı sağlayıcısı AECOM için görevde iken Çin’de altyapı ve planlama projelerine danışmanlık yapmıştır.

Rachel Mandarin Çincesi konuşmaktadır ve 1994 yılından beri Çin’den geçimini sağlamaktadır. Halen eşi ve iki kızı ile Washington, DC şehrinde yaşamaktadır.