Sara Hammerschmidt

Sara Hammerschmidt

Urban Land Institute, Direktör


Sara Hammerschmidt, Mayıs 2015 yılında Topluluk ve Bölgesel Planlama alanında doktora yaptı. Doktora çalışmaları süresince Teksas Üniversitesi’nin İç Ortam Kalitesi konusunda yürüttüğü IGERT programında yer aldı. Sara’nın doktora tezi “Healty People, Healthy Places: Incorporating a Health Focus into the Practice of Planning” (Sağlıklı İnsanlar, Sağlıklı Yerler: Sağlığı Planlama Uygulamalarının Merkezine Alma) inşa edilmiş çevrenin sağlık üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için planlama alanında ihtiyaca odaklanmaktadır ve sağlık ve planlama profesyonellerinin birlikte çalışmasına yönelik vaka incelemeleri ve stratejiler sunmaktadır.

Sara, Mayıs 2000 tarihinde Michigan Üniversitesi’nin Sanayi ve İşletme Mühendisliği dalında lisans yapmış ve Austin’de teknoloji alanında sekiz yıl geçirmiştir. Mayıs 2009 yılında Teksas Üniversitesi Topluluk ve Bölge Planlaması dalında Yüksek Lisans yaptı.  Austin şehrinde yer alan caddelerin yeniden, geliştirilerek kullanılabilir kamuya açık ve yeşil alanlar olarak tasarlanmasına odaklanan Yüksek Lisans tezi (“Creating an Open Space Network in Downtown Austin, Texas”) Outstanding Professional Report (Üstün Profesyonel Tez) ödülünü aldı. Bu ödül, yüksek lisans öğrencilerinin özel takdiri hak eden terminal araştırma projeleri için verilmektedir.