Sibel Çetingöz

Sibel Çetingöz

Pedagog

İnformel Eğitim - Çocuk İstanbul Kurucu Ortağı


Sibel Çetingöz, Lisans eğitimini İ.Ü Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde, yüksek lisansını ise İ.Ü Çapa Tıp Fakültesi Gelişim Nörolojisi Bölümünde tamamladı.

Uzun yıllar özel okullarda Eğitim Koordinatörlüğü, Kurucu Müdür, Araştırma- Geliştirme Bölüm Yöneticiliği gibi farklı pozisyonlara okulların vizyon ve eğitim felsefesinin, temel organizasyon ve işleyiş modelinin oluşturulmasında rol aldı. Daha sonra informel eğitim alanına yönelerek okul grupları, öğretmenler ve aileler için atölye ve eğitim programları oluşturarak eğitimin bu alanına odaklandı.  2011 yılından bu yana informel eğitim alanında faaliyet gösteren  İnformel Eğitim/çocukistanbul’un kurucu ortağı ortağı ve eğitim koordinatörü olarak devam etmektedir.