Tansel Korkmaz

Tansel Korkmaz

Öğretim Üyesi

Instructor

İstanbul Bilgi Üniversitesi


1963 yılında Ankara’da doğan Tansel Korkmaz, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden aldı (yüksek lisans tezi: “Urban Architecture as an Architecture of Urban Public Realm”, 1989; doktora tezi : “On the (Re)construction of the Modern(s) Within the Historiography of Architecture”,1998). 1987- 1993 yılları arasında aynı kurumda araştırma görevlisi, 1993 ve 2001 yılları arasında da öğretim görevlisi olarak çalıştı ve Modern ve Sonrası Mimarlık kuramı ve tarihi konusunda dersler verdi.

2000 yılında İstanbul’a taşınan Korkmaz, 2000-2005 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi ve YTÜ Mimarlık Fakültesinde yarı-zamanlı öğretim görevlisi  olarak dersler verdi ve stüdyo yöneticiliği yaptı. Bilgi Üniversitesi’nde 2005 yılında kurulan Mimari Tasarım Yüksek Lisans programının kurucuları arasında yer aldı ve 2009 yılında kurulan Mimarlık Fakültesi’nin 2010-14 yılları arasında kurucu dekan vekilliğini üstlendi. Lisans ve yüksek lisans programlarında Modern ve Sonrası Mimarlık kuramı ve tarihi dersleri ve stüdyo yürütücülüğü yaptı. 

2007 yılında Doçentlik ünvanını alan Korkmaz, Nevzat Sayın: Düşler, Düşünceler, İşler (2004) kitabının yazarı ve Architecture in Turkey Around 2000: Issues in Discourse and Practice (2005) kitabının editörüdür. Mimarlık kuramı ve eleştirisi, kentleşme ve mimarlık üzerine çok sayıda yazısı yayınlanmıştır. 1910-2010 İstanbul sergisinin 1980-2010 bölümünün küratörlüğünü üstlenmiştir. Korkmaz 1999 yılında Prof. Dr. Haluk Pamir’in insiyatifiyle kurulan Tepe Mimarlık Kültür Merkezi’nin (XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, NTV’de yayınlanan Mimarlık ve Hayat belgeseli, Mimarlıkta Genç Arayışlar sergisi gibi birçok etkinlik) de kurucu ekibinde yer almıştır.