Tavit Köletavitoğlu

Tavit Köletavitoğlu

Şehir Plancısı

Urban Planner

Atlas Proje Geliştirme ve Yönetimi Şirketi Başkanı


1951’de Malatya’da doğdu. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü (1973) öğrenimi sonrasında kamu sektöründe (Ulaştırma, Köyişleri, Turizm Bakanlıkları, Turizm Bankası, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri) ve özel sektörde (Taşçı Planlama, Transtürk, Net, Yapı Kredi Grupları) üst düzey yöneticilik yaptı. 1997’de halen Başkanlığını yaptığı Atlas Proje Geliştirme ve Yönetimi Şirketini kurdu. 

Çeşitli mesleki ve sosyal-kültürel sivil toplum kuruluşlarında (ŞPO, ULI Türkiye, ICC, TESEV, TÜSES, TARİH VAKFI, TAÇ VAKFI vb) kurucu üyelik ve/veya üyelikte bulundu, yönetim sorumlulukları üstlendi. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD)’nde 1999-2003 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2003-2007 tarihleri arasında Danışma Yüksek Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2001 yılında Para Dergisi okuyucuları tarafından “Yönetim dalında Yılın Altın Adamı” seçildi. Çeşitli gazete ve dergilerde kentiçi ulaşım, planlama ve turizm konularında makaleleri yayınlandı. İki çocuk babası ve İngilizce biliyor.