Tavit Köletavitoğlu

Tavit Köletavitoğlu

Atlas Proje ve Arazi Geliştirme Yönetimi Şirketi Başkanı


TAVİT KÖLETAVİTOĞLU, 1951 yılında Malatya’da doğdu. Orta öğrenimini Fırat kolejinde tamamladıktan sonra, 1973 yılında
ODTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Bilahare 1989 yılında Fransa’da INSEAD International Finance Programına katıldı.

Lisans eğitimi sonrasında; Ankara ve İstanbul’da çeşitli planlama bürolarında çalışmalarını takiben, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı’nda, İstanbul ve Ankara Belediyeleri’nde çalıştı. 1980 – 1981 yıllarında Transtürk Şirketler Grubu’na bağlı Antalya Enternasyonal Turizm A.Ş.’de Murahhas Üye, Transtürk İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

1982-1991 yıllarında Net Şirketler Grubu’na bağlı Net Holding A.Ş.’de Planlama ve Yatırımlar Koordinatörü, Net Turizm A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı ve yine Net Holding A.Ş.’de Genel Koordinatör ve İcradan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve bu görevleri süresince Gruba bağlı Netbank, Ataköy Turizm Yatırımları, Pegasus Havayolları, Netpark, Netsel Marina, Netyapı İnşaat, Loytaş, Merit Otel Yönetimi şirketlerinin kuruluş ve yatırımlarında aktif sorumluluk üstlendi, Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 1991 yılında Enternasyonal Turizm Yatırım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak Yapı Kredi Grubu’na katıldı. Bu görevi süresince Robinson Select Club Maris, Four Seasons Hotel Istanbul yatırımlarını gerçekleştirdi ve işletmeye aldı, Gruba Göcek Marina, Pegasus, Köroğlu Mountain Resort, Kumköy vb projelerini kazandırdı.
Haziran 1997’de halen başkanlığını yürüttüğü Atlas Proje ve Arazi Geliştirme Şirketini kurdu. Atlas, arazi yatırımları, proje yönetimi ve iş geliştirme konularında danışmanlık ve coaching
hizmeti vermektedir.

1989 yılında üyesi olduğu Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD)’nde, 1992 yılından itibaren İcra Komitesi Üyeliği, 1995 yılından itibaren Başkan Yardımcılığı, 1999-2003 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2003-2007 tarihleri arasında Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Türkiye Sosyal Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES), Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Finansal Yöneticiler Vakfı (Finans Kulüp), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Hava Taşımacılığı ve Turizm Komisyonu, OECD Uluslararası Hava Taşımacılığı Projesi Yönlendirme Grubu, Türk-Yunan İş Konseyi Turizm Komisyonu, Türk-Alman Dialog Grubu, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV, eski
Konferans Heyeti), Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı (TAÇ Vakfı), Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği, TMOK vb kurumlarda üyelik veya kurucu üyelikte bulundu, bu kurumların çoğunda yönetim sorumlulukları üstlendi.

Öğrencilik yıllarında ODTÜ ve Türk Milli Takımında aktif kürekçi idi. 1987-1990 yıllarında da Türkiye Kürek Federasyonu’nda
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Komite Başkanı olarak hizmet verdi. DPT 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Turizm Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığı, 2000-2001 yıllarında TOBB Turizm Sektör Kurulu Başkanlığı sorumluluklarını üstlendi.

2001 yılında Para Dergisi okuyucuları tarafından “Yılın Altın Adamları” yarışmasında Yönetim dalında birinci seçildi. Çeşitli gazete ve dergilerde kentiçi ulaşım, planlama ve turizm konularında makaleleri yayınlanan Köletavitoğlu, iki çocuk babası ve İngilizce biliyor.