Yasemin Keskin Enginöz

Yasemin Keskin Enginöz

Mimar

YAPI Dergisi Genel Yayın Yönetmeni


1997 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında aynı üniversitenin FBE Mimari Tasarım Anabilim dalından yüksek lisans derecesi aldı. 1997-2001 yılları arasında çeşitli mimarlık bürolarında çalıştı. 2002 yılında kurulan Depo Yayıncılık içinde çeşitli yayınların geliştirilmesi sürecinde aktif rol aldı. 2003 yılından 2006 yılına dek ilk adıyla XXI Mimarlık, Tasarım ve Kent sonraki adıyla XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan dergisinin yazı işleri görevini üstlendi.

2006 ve 2012 yılları arasında Yapı-Endüstri Merkezi’nde Süreli Yayınlar Sorumlusu ve YAPI Mimarlık, Tasarım, Kültür, Sanat Dergisi’nin yazı işleri müdürlüğü görevini yürüttü. 2013 yılı Mayıs ayından bugüne YAPI Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni olan Yasemin Keskin Enginöz, YEM bünyesinde Süreli ve Sanal Yayınlar Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Okullarda mimarlık proje stüdyolarında jürilere ve Yüksek Lisans derslerine konuk öğretim görevlisi olarak ve çok sayıda sektörel etkinlik ve konferansa konuşmacı ve moderatör olarak katılmaktadır. İTÜ FBE Mimari Tasarım Doktora programına devam etmekte olan K. Enginöz, 2015 yılından bu yana İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.